Samorząd ZST Pleszew
  Konkurs ekologiczny
 
"ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

      Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Zapraszamy do zbiórki zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Akcja będzie trwała do 14.11.2014r. Zużyte telefony możecie przekazać członkom Samorządu Uczniowskiego lub koordynatorowi akcji pani Monice Latańskiej (sala 27). Po zakończonej zbiórce zostaną one zapakowane i przesłane do firmy EKOPHONE, która odda je do recyklingu. Szkoły, które zbiorą największą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne aparaty cyfrowe. Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2015r. na stronie www.ekophone.pl.

 

Zapraszamy do udziału !!!


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (16 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=