Samorząd ZST Pleszew
  Regulamin Szczęśliwego Numerka
 

SZCZĘŚLIWE NUMERKI -

ROK SZKOLNY 2014/2015

1.  Numerek odpowiada numerowi w dzienniku który posiada każdy uczeń.
2.  Szczęśliwy numerek zwalnia z odpowiedzi oraz niezapowiedzianych kartkówek.
3.  Proponowana liczba szczęśliwych numerków to  1 na dzień.
4.  Szczęśliwe numerki na dzień były by wybierane drogą losową.
5.   Losowanie odbywałoby się od razu na cały tydzień.
6.   W specjalnym kartonie umieszone zostaną takich samych rozmiarów karteczki.
7.   Każda karteczka ma swój unikatowy numer.
8.   Karteczek z numerami jest tyle ile numerów uczniów w dzienniku.
9.   Numery będą losowane przez opiekunki samorządu uczniowskiego.
10.  Po wylosowaniu numerków na cały tydzień wyznaczona osoba z samorządu uczniowskiego wydrukuje numerki na kartce A4 (co tydzień inny członek samorządu)
11.  Następnego dnia w szkole zrobi 2 kopie przygotowanej kartki z numerkami.
12.  Kartki z numerkami zostaną umieszczone w pokoju nauczycielskim oraz w holu na pierwszym piętrze w gablotce  podal pokoju nauczycielskiego.
13.  Losowanie odbywałoby się w czwartek na dużej przerwie w obecności opiekuna samorządu i co najmniej
2 osób z samorządu uczniowskiego.
14.  Umieszczenie kartek na widok publiczny odbywałoby się każdego dnia ok. 7.45
15.  W mikołajki i dzień dziecka oraz 21 marca każdy uczeń ma szczęśliwy numerek.
16.  W dzień chłopca, chłopcy mają szczęśliwe numerki a w dzień kobiet, kobiety.
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=